PrimaZo gestopt

Om hoge kwaliteit en altijd actuele gegevens te bieden is meer tijd nodig dan de Stichting PrimaZo nog kan bieden. Daarom is PrimaZo gestopt met het vergelijken van ziekenhuizen. Er zijn echter andere sites die dit nog wel doen, daarom verwijst PrimaZo graag naar:

  • Ziekenhuischeck.nl Een website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen die gebruik maakt van dezelfde bronnen als PrimaZo.
  • Zorgkaartnederland.nl Een website van de Patiëntenfederatie met een mix van metingen en meningen over ziekenhuizen, afdelingen en zelfs individuele artsen.
  • Kiesbeter.nl Een website van de overheid, ook deze maakt gebruik van dezelfde bronnen als PrimaZo. Deze site vergelijkt niet alleen ziekenhuiszorg, maar bijvoorbeeld ook revalidatiezorg en GGZ.

Neem zeker ook contact op met de patiëntenvereniging van jouw aandoening. Zij hebben vaak waardevolle informatie, die verder gaat dan wat bovenstaande bronnen kunnen weergeven. Een lijst van patiëntenverenigingen is te vinden op www.patientenfederatie.nl/onze-leden of google op “patiëntenvereniging <jouw aandoening>”.

Op de website Zorginzicht.nl vind je de brongegevens voor vrijwel alle soorten zorg in Nederland, zoals ziekenhuiszorg, revalidatie, kraamzorg en wijkverpleging. Wat er beschikbaar is verschilt per onderwerp. Over het algemeen komen er elk jaar beter vergelijkbare cijfers. En gelukkig verbetert ook de kwaliteit van de zorg zelf erg jaar weer. NB: Het begrijpen van deze brondata vereist zowel technische (bv Excel) als medische (basis)kennis.

We wensen iedereen de beste behandeling en veel kracht,

Stichting PrimaZo