Prostaatkanker

Ziekenhuis
Percentage patiënten met een prostaatcarcinoom bij wie binnen dertig dagen na radicale prostatectomie één of meerdere chirurgische complicaties (meer dan één dag IC verblijf, bloedtransfusie, opnameduur ≥ zeven postoperatieve dagen) zijn opgetreden.
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom prostaatcarcinoom wordt geconcentreerd?
Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp incontinentie?
Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?
Academisch Medisch Centrum0JaNee, dit gebeurt alleen op indicatieNee, dit gebeurt alleen op indicatie
Admiraal de Ruyter ZiekenhuisNULLjaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Albert Schweitzer ZiekenhuisNULLneeJa, dit gebeurt standaardpre-operatief met de oncologieverpleegkundige en post-operatief bij de uroloog
Alrijne ZorggroepNULLNeeNULLNULL
Amphia ziekenhuis1.61jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
Antonius Ziekenhuis Sneek1.89jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
BovenIJ Ziekenhuis0jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
Bravis ziekenhuis, concern3.61jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis6.02JaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt alleen op indicatie
Deventer ZiekenhuisNULLjadit gebeurd op locatie waar de operatie plaatsvindtdit gebeurd op locatie waar de operatie plaatsvindt
Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn0JaAangezien er op onze locatie geen ingrepen worden uitgevoerd, vindt er ook geen consult met een verpleegkundige plaats voor ontslag. In het St. Antonius Ziekenhuis, waar wij naar toe verwijzen, wordt dit wel gedaan. Aangezien er op locatie geen ingrepen worden uitgevoerd, vindt er ook geen consult met een verpleegkundige plaats voor ontslag.
Dr. Bernard Verbeeten InstituutNULLNeeNULLNULL
Elisabeth Tweesteden ZiekenhuisNULLJaNiet van toepassing omdat operatie elders plaatsvindt.Niet van toepassing omdat operatie elders plaatsvindt.
Elkerliek ziekenhuisNULLneeNeeNee
Erasmus MC0jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
Franciscus Concern1.83JaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Haaglanden Medisch Centrum NULLjaNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiëntNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
HagaZiekenhuis0NeeJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Het FlevoziekenhuisNULLNeeJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
IJsselland ZiekenhuisNULLJawij voeren geen prostatectomie uit maar informeren de patiënt Wij voeren geen prostatectomie uit maar informeren de patïent wel vooraf over mogelijke incontinetieproblemenWij voeren geen prostatectomie uit maar informeren de patïent wel vooraf over erectiestoornissen.
Interconfessionele Stichting Gezondheidszorg RivierenlandNULLjaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Jeroen Bosch Ziekenhuis4.48jaNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiëntNee, dit gebeurt alleen op indicatie
Langeland ZiekenhuisNULLJaNULLNULL
LUMC5.71jaDit gebeurt al vóór de operatie, op de polikliniek, door de uroloog, tevens adviezen bij ontslagDit gebeurt al vóór de operatie, op de polikliniek, door de uroloog.
Maasstadziekenhuis2.89jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Maastricht UMC, Maastricht0jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
Maasziekenhuis PanteinNULLneeNULLNULL
Maxima Medisch Centrum5.06jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
MC Groep 6.06jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
Meander Medisch Centrum0jaJa, dit gebeurt standaardVia de arts
Medisch Centrum Leeuwarden1.72neeJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Medisch Spectrum TwenteNULLjadit wordt vóór een behandeling besprokendit wordt vóór een behandeling besproken
Noordwest ziekenhuisgroep, concern0JaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
Concern OLVGNULLNeeNULLNULL
Ommelander Ziekenhuis GroningenNULLNeenvtnvt
Radboud UMC4.71jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Reinier de Graaf Groep7.02JaJa, dit gebeurt standaardstandaard ongeveer 6 weken na de operatie
Rivas Zorggroep, BeatrixziekenhuisNULLjaRadicale prostatectomie vindt plaats buiten onze locatie.Ja, dit gebeurt standaard
Rode Kruis Ziekenhuis BVNULLneeconsult vindt plaats in ziekenhuis waar prostatectomie wordt uitgevoerd.consult vindt plaats in ziekenhuis waar prostatectomie wordt uitgevoerd.
Röpcke-Zweers ZiekenhuisNULLneeJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
Sint Antonius, locatie WoerdenNULLneeVoor het ontslag uit het St. Antonius Nieuwegein (locatie Woerden voert geen radicale prostatectomieën uit) krijgen patiënten een consult met een verpleegkundige m.b.t. incontinentie.Voor het ontslag uit het St. Antonius Nieuwegein (locatie Woerden voert geen radicale prostatectomieën uit) krijgen patiënten een consult met een verpleegkundige m.b.t. erectiestoornissen.
Sint Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht/Nieuwegein0jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
SJG weertNULLjaNULLNULL
Spaarne Gasthuis, concernNULLJaJa, dit gebeurt standaardDit vindt plaats in het VUmc waar de patienten worden geopereerd.
St. Anna ZiekenhuisNULLjaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
St. Het Nederlands Kanker instituut - Antoni van Leeuwenhoek0.99jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Stichting Algemeen Christelijk Martini Ziekenhuis4.71jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Stichting Catharina ZiekenhuisNULLjaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Stichting Christelijk algemeen ziekenhuis noordwest- veluweNULLjaNee, dit gebeurt alleen op indicatieNee, dit gebeurt alleen op indicatie
Stichting Gelre Ziekenhuizen0jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt alleen op indicatie
Stichting het van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland0JaIn HVWB worden geen prostaatkanker operaties uitgevoerd.In HVWB worden geen prostaatkanker operaties uitgevoerd.
Stichting Isala Klinieken, locatie MeppelNULLNULLJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Stichting Isala Klinieken, locatie Zwolle0jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond3.03jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Stichting Slingeland ZiekenhuisNULLjaNULLNULL
Streekziekenhuis Koningin Beatrix WinterswijkNULLJaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Tergooi HilversumNULLjaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt alleen op indicatie
Treant Zorggroep, locatie BethesdaNULLjaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt alleen op indicatie
Treant Zorggroep, locatie RefajaNULLJaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt alleen op indicatie
Treant Zorggroep, locatie Scheper4jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt alleen op indicatie
UMC GroningenNULLjaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
UMC Utrecht2.13jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
VieCuri Medisch centrum voor NoordLimburg6.06jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
VU medisch centrum0jaJa, dit gebeurt standaardNee, dit gebeurt alleen op indicatie
WaterlandziekenhuisNULLNeePatiënten worden niet op locatie Waterlandziekenhuis geopereerd.Patiënten worden niet op locatie Waterlandziekenhuis geopereerd.
Westfriesgasthuis0jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Wilhelmina Ziekenhuis Assen0neenvtnvt
Zaans Medisch CentrumNULLjaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Ziekenhuis Amstelland0jaNee, dit gebeurt alleen op indicatieNee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt
Ziekenhuis Bernhoven4.76jaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Ziekenhuis Gelderse ValleiNULLJaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Ziekenhuisgroep Twente0jaJa, dit gebeurt standaardDit gebeurt standaard voor het definitief plannen van een betreffende behandeling, door behandeld arts (geborgd in informed consent). Onderwerp komt ieder post-behandel consult opnieuw ter sprake bij arts of oncologie verpleegkundige.
Ziekenhuis Nij SmellingheNULLneede behandeling vindt plaats in een ander centrum. Het betreffende consult vindt bij intake bij de uroloog (NS) plaats.de behandeling vindt plaats in een ander centrum. Het betreffende consult vindt bij intake bij de uroloog (NS) plaats.
Ziekenhuis Rijnstate4.11jaPoliklinisch voorafgaande aan ingreepPoliklinisch voorafgaande aan ingreep
Ziekenhuis Tjongerschans BVNULLjaPatiënt gaat preoperatief reeds naar bekkenfysiotherapeut, tijdens opname informatie over omgaan met catheter en tijdens polibezoek nadere uitleg over omgaan met urineverlies.In de preoperatieve fase wordt e.e.a. reeds besproken, post-OK wordt hier weer verder op ingegaan. Poliklinisch krijgt dit onderwerp weer aandacht.
ZorgSaam Ziekenhuis3.03NeeJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard
Zuyderland Medisch Centrum1.05JaJa, dit gebeurt standaardJa, dit gebeurt standaard